Aanscherping EPC-norm

Op 1 januari 2011 wordt de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) aangescherpt van 0,8 naar 0,6. Dat betekent dat vergunningen voor nieuwbouwwoningen die op en na 1 januari 2011 worden ingediend, moeten voldoen aan de nieuwe norm van 0,6. Om aan deze norm te voldoen moeten nieuwbouwwoningen nóg beter geïsoleerd worden of dienen er intelligente installaties toegepast te worden. Dit kan flinke investeringen met zich mee brengen.

Extra kosten voorkomen?

Wanneer u geen rekening heeft gehouden met bovengenoemde extra kosten en u deze wilt voorkomen moet u ervoor zorgen dat uiterlijk 31 december 2010 de vergunning is aangevraagd bij de gemeente. Tot dan is de oude norm van 0,8 nog van toepassing.

Wanneer u gebruik wilt maken van bovenstaande mogelijkheid is het dus zaak om snel te handelen, zodat de aanvraag nog dit jaar ingediend kan worden.

Ook hierbij zijn wij u graag van dienst.

Bel ons vrijblijvend voor een afspraak op 06-12696386 of stuur een e-mail naar info@bouwadviesuden.nl
BouwAdviesUden geeft u het vertrouwen in bouwen.