Werkwijze

Wat is de werkwijze van BouwAdviesUden bij bouwbegeleiding

Bouwadvies, Bouwbegeleiding

Oriƫntatiefase

Wij vertellen u geheel vrijblijvend wat wij voor u kunnen betekenen. Ook hoort u hoe wij u verzekeren van een ontspannen bouwproces. U ontvangt van ons een reƫle offerte.

Bouwadvies, Bouwbegeleiding

Programmafase

Op basis van uw wensen stellen we een investeringsbegroting op. Net zoals een programma van eisen, afgestemd op uw budget. Dit alles doen we samen met u als opdrachtgever. Ook maken we een selectie uit diverse architecten. Hierbij kunt u vertrouwen op een goed advies over de stijl die past bij uw woonwensen.

Bouwadvies, Bouwbegeleiding

Ontwerpfase

Samen met u formuleren we de opdracht voor de architect. Wij toetsen het ingediende voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en bestek (technische omschrijving) aan het afgesproken programma en budget en houden u op de hoogte van onze bevindingen. Is alles in orde? Dan leggen we het definitief ontwerp met het bijbehorende budget voor akkoord aan u voor, zodat we de bouwaanvraag kunnen indienen.

Bouwadvies, Bouwbegeleiding

Prijsvormingfase

Wij stellen een gespecificeerde werkbegroting op, bespreken de ideale wijze van prijsvorming met u en adviseren u over de keuze voor de aannemer. Hierbij hoort ook een nauwlettende controle van de offertes, zodat u niet voor onverwachte bouwkosten komt te staan. Indien nodig onderhandelen wij met de uitvoerende partij over de aanpassing van zijn offerte. Ook adviseren we u over onderdelen waarop u kunt bezuinigen. Tot slot ondersteunen we u bij het formuleren van de opdracht voor de uitvoerende partijen.

Bouwadvies, Bouwbegeleiding

Uitvoeringsfase

BouwAdviesUden houdt toezicht tijdens de bouw. Hierbij letten we op alles wat is afgesproken: van materiaalkeuze en werkwijze tot planning en naleving van de wettelijke eisen. Ook bij de oplevering verzorgen wij het toezicht. Zijn er gebreken? Dan zien wij erop toe dat die netjes worden hersteld. Van extra werkzaamheden kan alleen sprake zijn als bepaalde wensen niet in de uitvoeringsopdracht of aanneemovereenkomst staan. Uiteraard houden we ook op dit vlak de vinger aan de pols.

Werkwijze

Bouwadvies, Bouwbegeleiding