Aanvraag bouwvergunning vereenvoudigd

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft plannen omomgevingswetten (waaronder de aanvraag voor een bouwvergunning) te bundelen, te vereenvoudigen, te moderniseren en te versoberen in een zogenaamde Raamwet. Het is de bedoeling dat hiermee de regeldruk voor bedrijven in de bouw fors zal verminderen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Schultz dat het vernieuwde omgevingsrecht, (inclusief de regels voor natuur-, milieurecht de aanvraag van een bouwvergunning) de besluitvorming sneller en goedkoper zal gaan maken. Er zal daarbij kritisch gekeken worden naar de reikwijdte en voorspelbaarheid van onderzoeksverplichtingen en toetsingskaders in de huidige wetten.

Niet alleen de lastendruk voor bedrijven in de bouw, waaronder bouwkundig adviesbureaus, zal door de nieuwe plannen worden verminderd, maar ook het aantal regels zal verminderen, vereenvoudigen en transparanter gemaakt worden. De minister wil dat de regels meer gaan aansluiten op verplichte Europese regelgeving.

Door de Wabo werden eerder al de omgevingsvergunningen samengebracht in één vergunning. De nieuwe Raamwet gaat verder door ook de omgevingswetten zelf samen te voegen en op de schop te nemen. Nog voor het zomerreces komt Schultz met een uitwerking van haar voornemen. In het voorjaar van 2012 volgt een eerste uitgewerkt wetsvoorstel met een gefaseerde aanpak.

Alhoewel een aanvraag voor een bouwvergunning vereenvoudigd wordt, zal het nog zeker één tot twee jaar duren voordat de wetsverandering doorgevoerd zal worden. Tot die tijd (en daarna) kunnen bouwkundig adviesbureaus u helpen met uw aanvraag voor een bouwvergunning.

Gebaseerd op: Baaz.nl