Bouwbesluit 2012 zorgt voor hogere bouwkosten

De ministerraad heeft ingestemd met het concept bouwbesluit 2012, waarin diverse regels en besluiten worden samengevoegd. Het doel is de regeldruk in de bouw te verminderen. Echter, zal het bouwbesluit 2012 leiden tot een verhoging in de bouwkosten voor woningbouw en utiliteitsbouw. Dit blijkt uit berekeningen van het Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB).

BDB voorspelt dat de bouwkosten van een nieuwbouwhuis omhoog gaan. Zo zal de kostprijs van een portiekwoning gemiddeld met 0,3 procent omhoog gaan, een galerijwoning met 0,2% en een eensgezinswoning met 0,1%. Ook het bouwen van kantoren zal door het bouwbesluit duurder worden, met zo’n 0,1%.

Het nieuwe bouwbesluit wil de regeldruk verminderen, maar de bouwkosten zullen waarschijnlijk omhoog gaan. Echter zijn calculaties noodzakelijk om bij individuele nieuwbouwprojecten beter inzicht te krijgen in de werkelijke bouwkosten. Om de bouwkosten ook na 2012 zo laag mogelijk te houden is een goed bouwadvies van belang.


Bron: Cobouw.nl