BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 februari 2013

Er geldt een overgangsregeling voor aangekochte nieuwbouwwoningen. Van belang is dat de koop/aannemingsovereenkomst vóór 28 april 2012 is gesloten. Dit geldt ook voor het meerwerk van de bouw van een nieuwbouwwoning, dat als onderdeel van de koop/aannemingsovereenkomst is meegenomen.

Indien één of meer termijnen zijn vervallen vóór 1 oktober 2013 geldt het 19% tarief. Voor termijnen die ná 30 september 2013 vervallen geldt het 21% tarief.

Indien u vóór 28 april 2012 een bouwkavel heeft gekocht en er voor die datum (nog) geen koop/aannemingsovereenkomst is gesloten voor de bouw van een nieuwbouwwoning, dan is de overgangsregeling niet van toepassing.

Voor de vervallen termijnen van de overeenkomst vóór 1 oktober 2012 geldt het 19% tarief, voor de termijnen die ná 30 september 2012 vervallen geldt het 21% tarief.

De overgangsregeling voor onroerende zaken geldt ook voor apart overeengekomen verbouwingen waarbij de vergoeding vervalt in termijnen naarmate de verbouwing vordert.

Dit geldt echter niet voor diensten bestaande uit het verrichten van onderhoud- of herstelwerkzaamheden, zoals het vervangen van kozijnen of dakgoten en het vernieuwen van dakbedekking. Van verbouwing is slechts sprake, als de werkzaamheden gericht zijn op een verandering van de inrichting, de aard of de omvang van de onroerende zaak. Bij woningen is dat bijvoorbeeld het geval bij het plaatsen van een nieuwe keuken en/of badkamer, het aanbouwen van een serre of het aanbrengen van een dakkapel.

Ingeval in het kader van de uitvoering van een en dezelfde overeenkomst naast verbouwingswerkzaamheden tevens werkzaamheden worden verricht die van belang zijn voor de instandhouding van de onroerende zaak, dan is het geheel aan te merken als verbouwing van de onroerende zaak. Er hoeft dan geen splitsing te worden gemaakt, de overgangsregeling kan worden toegepast op de verbouwing als geheel, dus het 19%-tarief.