5 -35% aan waardeverlies (faalkosten) in de bouw?

3 februari 2010

Blogger Marcel Noordhuis, Director Deloitte Real Estate Advisory:

Uit schattingen blijkt steeds maar weer dat de faalkosten in de Nederlandse Bouwindustrie hoog zijn. 5-35% van alle gemaakte kosten worden als faalkosten bestempeld. Nu de sector onder druk staat, is het een uitgelezen moment om opdrachtgevers en opdrachtnemers samen te brengen om die (faal-)kosten omlaag te brengen en de sector een ”boost” te geven.

Een van de manieren om faalkosten te reduceren, blijkt het implementeren van Supply Chain Management (kortweg ketensamenwerking) te zijn. Op basis van wetenschappelijk onderzoek blijken de drivers voor het ontstaan van faalkosten, van nature te worden bestreden door de implementatie van ketensamenwerking.

Helaas is het merendeel van de opdrachtgevers in de veronderstelling dat het slim is in deze tijd weer eens ouderwets ”bouwertje uitknijpen” te gaan spelen. Veel van die opdrachtgevers (met name de opdrachtgevers die zelf ook de exploitatie van die werken ter hand gaan nemen) vergeten daarbij, dat goedkoop bouwen, nog wel eens erg duur exploiteren zou kunnen worden.

Wij zijn dan ook overtuigd van de kansen die een langdurigere samenwerking kan hebben voor zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers alsook gebruikers. Het denken in projecten is naar onze mening achterhaald. Het denken in programma’s (bestaande uit meerdere projecten) is van deze tijd! Pas dan kan er van de leercurve gebruik gemaakt worden.