Maak gebruik van 6% BTW tarief

De btw gaat van 21%
naar 6%. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel,die ingaat per 1 maart 2013 en loopt tot 1 maart 2014. Het verlaagde percentage geldt voor de arbeidscomponent van de definitieve factuur van verbouw en onderhoud van woningen die ouder zijn dan twee jaar. Ook geldt het lagere tarief voor op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning.

Deze goederen kunnen in een werkplaats, maar ook op de locatie zelf vervaardigd worden.??De regeling is wat ruimer ten opzichte van de regeling uit 2010/2011.

Nieuw is dat ook architecten en bouwadviseurs, wanneer zij een verbouwing van een woning begeleiden, onder het lagere belastingtarief vallen. Aanleg van tuinen valt ook onder de nieuwe regeling. Het moment waarop de dienst wordt afgerond, is bepalend voor toepassing van het verlaagde btw-tarief. Het werk dient afgerond te worden in de periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. 

Heeft u al jaren het idee om uw woning te verbouwen of te renoveren? Dan is nu de kans om daar optimaal gebruik van te maken, daarbij kan BouwAdviesUden u adviseren. BouwAdviesUden is een betrouwbare partner die voor elke bouwgerelateerde vraag een oplossing heeft en zij kunnen alles vanuit een aanspreekpunt voor u regelen. Daarbij worden niet alleen uw wensen uitgevoerd maar zullen de kosten gunstiger uitvallen.