Bouwbegeleiding bedrijfshal te Cuijk

Omschrijving

Bouwtijd: maart 2010 t/m december 2010

BouwAdviesUden is benaderd door de opdrachtgever om de contracten van de uitvoerende partijen te controleren
op de afgesproken uitgangspunten en volledigheid. Daarnaast zijn wij regelmatig betrokken om advies
te geven over diverse prijsaanbiedingen en de voortgang van het werk.