Bouwbegeleiding bedrijfshal te Gassel

Omschrijving

Bouwtijd: juni 2009 t/m oktober 2009

Wij hebben bij dit project de bouwbegeleiding gedaan. Deze bouw zijn wij met beperkte uitgangspunten gestart. De architect had alleen de bouwvergunningstekeningen gemaakt en tijdens de bouw werden alle overige keuzes in overleg met de opdrachtgever bepaald. Zo zijn de fundering en begane grondvloer anders uitgevoerd. De keuzes van toegepaste materialen zijn bemonsterd en voorgelegd aan de opdrachtgever. De verhardingen en afrasteringen zijn door ons bepaald en door strakke inkoop zijn wij binnen het budget gebleven.