Bouwbegeleiding bedrijfshal te Nijmegen

Omschrijving

Bouwtijd:

Een bestaand bedrijfsgebouw heeft een nieuwe eigenaar en deze wil het pand gaan verbouwen.
Wij zijn benaderd om die verbouwing te gaan begeleiden.De verbouwing gaat met name om
de controle en het herstel van de technische staat van het gebouw.