Bouwbegeleiding bedrijfshal te Oss

Omschrijving

Bouwtijd: april 2011 t/m september 2011 BouwAdviesUden heeft opdracht om de gehele bouwbegeleiding uit te voeren. Dit zal voor dit project het volgende inhouden: - Zoeken van de juiste architect. - Kostencalculatie maken om vroegtijdig inzicht in alle kosten te hebben. - Adviseren van de toe te passen materialen in relatie met de kosten. - Adviseren van de uitvoerende partijen en de aanbesteding coördineren. - Adviseren van de uitvoerende partijen voor de installaties. - Prijsonderhandelingen daar waar nodig. - Controle van de afgesproken uitgangspunten tijdens de bouw. - Oplevering coördineren en alle afspraken vastleggen.