Bouwbegeleiding bedrijfshal te Oss

Omschrijving

Bouwtijd: april 2011 t/m september 2011

BouwAdviesUden heeft opdracht om de gehele bouwbegeleiding uit te voeren. Dit zal voor dit project het volgende inhouden:
- Zoeken van de juiste architect.
- Kostencalculatie maken om vroegtijdig inzicht in alle kosten te hebben.
- Adviseren van de toe te passen materialen in relatie met de kosten.
- Adviseren van de uitvoerende partijen en de aanbesteding coördineren.
- Adviseren van de uitvoerende partijen voor de installaties.
- Prijsonderhandelingen daar waar nodig.
- Controle van de afgesproken uitgangspunten tijdens de bouw.
- Oplevering coördineren en alle afspraken vastleggen.